donderdag 13 maart 2014

High Park Farm was the first home Paul Mc Cartney and Linda created together.


After seven years during which he’d never been out of the world’s microscopic gaze, his only need was the comfort of his wife, and daughters Heather and Mary.He would say later that, in his despair, he flirted with hard drugs while there, but that would have been only a momentary aberration as Linda, Mull and Mother Nature, in all the kindness of her sometimes inclement weather on the Mull, set about healing him. ‘I’m not some kind of hermit or recluse with a long beard having an awful time,’ he told me that day. ‘It’s a tramp’s life and I can wear the same shirt for ages up there. I need to get with the earth a bit. I love nature.’
 
 
 
 
 
 
 

maandag 3 februari 2014

No 4 Princelet Street , LondenNo 4 Princelet Street is a Georgian merchant's house in the historic London area, Spitalfields. It's been preserved in this style and is available to hire for location shoots and for functions.

 
 
 

  
 

maandag 20 januari 2014

Drayton Hall

 

 
Drayton Hall is an 18th-century plantation located on the Ashley River about 15 miles (24 km) northwest of Charleston, South Carolina and directly across the Ashley River from North Charleston, in the "Lowcountry." An outstanding example of Palladian architecture in North America and the only plantation house on the Ashley River to survive intact through both the Revolutionary and Civil wars, it is a National Historic Landmark.
The mansion was built for John Drayton (c. 1715-1779) after he bought the property in the late 1730s.[3] As the third son in his family, he knew he was unlikely to inherit his own nearby birthplace, now called Magnolia Plantation and Gardens. The house was begun in 1738 and completed in 1742, using both free and slave labor. The seven-bay double-pile plantation house is within a 630-acre (2.5 km2) site that is part of the plantation based on indigo and rice. Seven generations of Drayton heirs preserved the house in all but original condition, though the flanking outbuildings have not survived: an earthquake destroyed the laundry house in 1886 and a hurricane destroyed the kitchen in 1893.[4] John Drayton bought considerable property nearby from his nephew William Drayton, Sr., after the latter was appointed as chief justice of the Province of East Florida in the early 1770s and was leaving South Carolina. John Drayton consolidated the various Drayton properties, and his descendants have controlled them since.

maandag 28 oktober 2013

Gebouwen aan de Kneuterdijk in Den Haag

 • Nummer 2b is de winkel van Van Wielik, hof- en rijksleverancier van medailles en onderscheidingen. Het bedrijf is daar sinds 1996 gevestigd. Daarvoor was Van Wielik gevestigd op het Noordeinde 9 en Hartogstraat 1, wat later het Spaans logement werd.

Het kantoor van ABN AMRO
 • Nummer 8 werd van het najaar 1669 tot mei 1672 bewoond door de familie Bicker. Toen hij overleed, verhuisde zijn gezin naar de Houtstraat. De volgende bewoners waren Johanna de Witt (oudere zuster van Johan) en haar echtgenoot Jacob van Beveren. Hij was net lid geworden van de Gecommitteerde Raden. In augustus 1672 werd haar broer en haar zwager Cornelis vermoord. De familie De Witt wilde niet meer op de Kneuterdijk wonen. Johan Diederik Hoeufft ging in het De Witt-huis wonen, zijn tweelingbroer Mattheus in het oude huis op nummer 8. Mattheus' nazaten woonden er tot 1766.
  Nummer 8 was het huis van Gijsbert Karel van Hogendorp toen daar op 18 november 1813 de leden en ministers van de Oude Regering met spoed bijeengeroepen werden om een tijdelijke regering te vormen totdat de Prins van Oranje uit Engeland terugkeerde.
  In 1923 [1] werd het huis vervangen door het huidige bankgebouw dat door architect Ir. H.F. Mertens werd ontworpen voor de Rotterdamsche Bankvereeniging, een voorloper van de ABN AMRO Bank die er nu nog is gevestigd.
 • Nummer 20 staat nu bekend als Paleis Kneuterdijk. Hier woonde onder anderen Willem II met Anna Pauwlona. Hier werden de voorbereidingen getroffen voor de Grondwetsherziening van 1848. Sinds 1937 behoort het paleis niet meer toe aan het koningshuis. Een deel werd toen verhuurd aan het Ministerie van Financiën.


Nr 24: Van Oldenbarnevelt-huis
 • Nummer 22 ligt rechts naast het paleis en werd bewoond door Jacob van Ligne. Zijn kleinzoon Lamoraal van Ligne verkocht het pand op 19 december 1616 aan Johan van Oldenbarnevelt, die het aanschafte voor zijn dochter Maria en haar man Cornelis van der Mijle. Na de terechtstelling van Van Oldenbarnevelt werden Cornelis en Maria gedwongen om Den Haag te verlaten. In 1622 verhuurden zij hun leegstaande huis aan Frederik V van de Palts, de verbannen winterkoning van Bohemen. Na de dood van prins Maurits in 1625 kregen zij toestemming om terug te keren naar Den Haag. Daar betrokken zij een vleugel van hun vroegere woning. Maria werd de inwonende hofdame van winterkoninginElizabeth Stuart. Frederik en Elizabeth hadden in 1625 het aangrenzende pand 24 bij hun woning betrokken. Het geheel werd in de volksmond het Hof van Bohemen genoemd. In 1983 werden de nummers 20, 22 en 24 samengevoegd voor het kantoor van de Raad van State. Het kantoor werd aan de achterkant uitgebreid en doorgetrokken tot en met het voormalige kantoor van Landry & van Till op Parkstraat 6.
 • Nummer 24 was van Jacques' achterneef Jan van Ligne uit Henegouwen. Aan de Kneuterdijk was een muur met een poort en daarachter lagen een binnenplaats en zijn huis. Jan van Ligne trouwde met Margaretha van der Mark en werd door dit huwelijk graaf van Arenberg. Jan van Ligne was stadhouder, legeraanvoerder en vertrouweling van keizer Karel V. Hij sneuvelde in de Slag bij Heiligerlee, waarna Margaretha het huis moest verlaten. Zij verhuurde het eerst aan Engelse en later aan Franse gezanten.
  Op 13 juli 1610 verkocht Jeans zoon Karel van Ligne − die na het sluiten van hetTwaalfjarig Bestand als katholiek weer in Nederland mocht komen, maar daar geen toekomst had − het huis aan Johan van Oldenbarnevelt. Ligne was heer van Naaldwijk en daarom werd zijn huis aan de Kneuterdijk het Hof van Naaldwijk genoemd. Hij had ook nog een huis aan de Honselersdijk, dat hij aan Frederik Hendrik verkocht.
  Van Oldenbarnevelt liet alles slopen. Aan de paleiskant bouwde hij een voornaam huis voor zichzelf, op de hoek van de Parkstraat kwam een veel kleiner huis dat voor zijn zoon Reinier bestemd was. Zijn eigen huis had vier verdiepingen en een mooie renaissance-gevel. In april 1611 verhuisde hij van de Spuistraat naar de Kneuterdijk. Lang heeft Van Oldenbarnevelt er niet kunnen wonen, want in 1619 werd hij terechtgesteld en werd het pand verbeurd verklaard. In 1624 werden de goederen openbaar verkocht en in 1625 kreeg zijn schoonzoon Cornelis van der Mijle, het huis aan de Kneuterdijk toegewezen.
  Toen Cornelis van der Mijle op 21 november 1642 overleed, ging het huis naar zijn weduwe, Maria van Oldenbarnevelt, die het ging verhuren, eerst aan buitenlandse gezanten, later aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die het gebruikte voor het Haagse Besogne. Maria van Olderbarnevelt overleed in 1657 maar haar erfgenamen bleven het pand verhuren. Het huis verviel en werd op 3 mei 1713 verkocht aan de Duitse gravin van Wartenberg die het grondig liet verbouwen alvorens er in november 1715 haar intrek te nemen. Zij overleed op 19 maart 1734 en werd begraven in de Kloosterkerk.
  De volgende eigenaar was Jan Nijman. Hij overleed in 1740, waarna zijn erfgenamen het huis verhuurden en in 1806 aan de Staat verkochten. Sindsdien is het pand door verschillende instanties gebruikt. Eerst door het Departement van Financiën, later werden de staatsarchieven er ondergebracht en in 1806 was er de Koninklijke Militaire School. Deze werd opgeheven op 16 september 1810 nadat het Koninkrijk Holland was opgeheven. In 1814 kwam Financiën er terug. In 1975 verhuisde Financiën naar het nieuwe ministerie.

Oneven huisnummers[bewerken]

Over mij

Mijn foto
Welkom op mijn weblog. Ik ben een aquarelliste. Wilt u informatie mbt mijn aquarellen hebben: mefta001@gmail.com. Mijn man Salem maakt acryl schilderijen op doek. Ik heb een aantal weblogs gemaakt. Een fotoweblog over mijn dagelijks leven, een weblog mbt mijn aquarellen en een weblog over de acrylschilderijen van Salem bij en weblogs over the Bronte Sisters, Jane Austen, de Roos, Luxor/Egypte, Hortense de Beauharnais, "Groei" en een woonblog. Ik vind het erg leuk om je reacties te ontvangen, dus schroom niet en schrijf........................... WELCOME ON MY BLOG. I AM A WATERCOLORIST AND MY HUSBAND IS AN ACRYLPAINTER. WE LOVE TO HEAR YOUR OPINION.